Moderklubber for BMK

BMK er et klubsamarbejde for ungdomshold mellem

Hersom-Bjerregrav Idrætsforening (HBI)

Møldrup-Tostrup Idrætsforening (MTIF)

Klejtrup Boldklub

Børnene spiller i BMK, fra de er 5-6 år og til de bliver seniorer. For at spille i BMK kræver det man er medlem af en af hovedforeningerne

Der er nedsat et samarbejdsudvalg bestående af to repræsentanter fra alle tre samarbejdende klubber til at varetage opgaver indenfor BMK.